Algemene voorwaarden
 • Home
 • Algemene voorwaarden

Laatste wijziging 15-01-2017.

 

Deze ‘algemene voorwaarden’ vervangt alle voorgaande.

 

Artikel 1: Definities

 

In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

ZUMUM budget fitness and More: de organisatie ZUMUM., gevestigd te Bussum.

ZUMUM: het bewegingsconcept dat aan de deelnemer wordt aangeboden en de diverse activiteiten die onder de naam ZUMUM aangeboden worden.

ZUMUM- vestiging: de fysieke locatie waar ZUMUM wordt aangeboden.

Beheerder/gastheer: degene die zorg draagt voor het beheer van het ZUMUM-vestiging.

Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder, welke deelneemt aan ZUMUM.

ZUMUM-Tag: toegangspas voor ZUMUM-centrum

Taghouder: natuurlijk persoon (m/v) of bedrijf op wiens naam het ZUMUM tegoed is geadministreerd.

 

Artikel 2: Aanmelding en toegang

 1. De aanmelding voor het ZUMUM fitness tegoed vindt plaats door:
  1. het inschrijfformulier op de website (www.zumum.nl) volledig in te vullen en te verzenden
  2. Telefonische aanmelding via 0900-ZUMUM (0900-9868)
  3. Aanmelding in de vestiging
 2. Het fitness tegoed en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat ZUMUM het inschrijfformulier heeft ontvangen. Het actieve fitness tegoed bij ZUMUM en de automatische incasso door ZUMUM vangen aan per de datum van ingang zoals door de deelnemer op het inschrijfformulier/online aangegeven (behoudens het bepaalde in art.2.3).
 3. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van ZUMUM zodra zijn fitness tegoed kan aanvangen.
 4. Uitsluitend op vertoon van een geldige ZUMUM-tag samen met een geldig identiteitsbewijs krijgt men toegang tot de ZUMUM vestiging.
 5. Jongeren in de leeftijd tussen de 10 en 16 jaar kunnen bij een ZUMUM vestiging trainen indien zij in bezit zijn van een ZUMUM-tag. Zij krijgen echter uitsluitend toegang indien onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainende deelnemer van 16 jaar of ouder die in het bezit is van een ZUMUM-tag. Aanmelding voor het fitnesstegoed dient door ouder/verzorger te geschieden.

Artikel 3: ZUMUM-Tag

 1. De ZUMUM-Tag blijft te allen tijde eigendom van ZUMUM.
 2. De deelnemer/taghouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de tag.
 3. Overdraagbaarheid: het is relaties van de taghouder toegestaan gebruik te maken van de ZUMUM-Tag
 4. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de ZUMUM-Tag dient de taghouder dit telefonisch (0900‑9868) te melden, waarna de pas geblokkeerd wordt voor toegang tot een ZUMUM-vestiging. De betalingsverplichting van de pashouder blijft onverminderd van kracht (zie ook art. 3.5).
 5. Vervanging tag: zie art.3.6
 6. Na verlies of diefstal kan een tag op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de tag, worden hiervoor kosten via automatische incasso, per pin of contant in rekening gebracht (prijsniveau 2016 € 7,50).

Artikel 4: Indeling en gebruik

 1. ZUMUM behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.
 2. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of het deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van ZUMUM waarvoor hij/zij is een fitness tegoed heeft, vindt geen restitutie van het fitness tegoed plaats.

Artikel 5: Fitness tegoed, termijn en betaling

 1. Een Fitness tegoed is telkens voor de duur van 1 maand vanaf ingangsdatum. De deelnemer kan toestemming geven via de website of tijdens de inschrijving om het fitness tegoed automatisch maandelijks te laten opwaarderen.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden per maand vooruit (bij voorkeur via automatische incasso).
 3. Bij niet tijdige ontvangst door ZUMUM van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). Mislukt de incasso, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt de pas geblokkeerd en er wordt € 4,95 stornokosten in rekening gebracht.
 4. Een Tag wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer wordt bovendien de toegang tot de ZUMUM-vestiging geweigerd. Daarenboven is ZUMUM gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 5. ZUMUM behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
 6. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 6: Einddatum fitness tegoed

 1. Het fitness abonnement eindigt precies één maand nadat de deelnemer het fitness abonnement heeft opgewaardeerd.
 2. ZUMUM behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de gastheer/gastvrouw, de pas in te vorderen en een fitness tegoed te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van ZUMUM, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Tijdens de uren dat er zwemlessen en/of aquasport activeiteiten worden gegeven is de zweminstructeur verantwoordelijk voor de deelnemers van zijn/haar groep.
 3. Tijdens de overige openingstijden van het zwembad kunnen deelnemers van ZUMUM, die in het bezit zijn van een ZUMUM tag met een upgrade voor zwemmen, gebruik maken van het zwembad. Op deze uren is er geen toezicht.
 4. Zowel ZUMUM als de gastheer/gastvrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 5. De deelnemer zal zowel ZUMUM als de gastheer/gastvrouw vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 6. Zowel ZUMUM als de gastheer/gastvrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Artikel 8: Opschorting van het abonnement.

 1. Het is mogelijk om bij ZUMUM het abonnement tijdelijk op te schorten
 2. Een opschorting dient te worden aangevraagd via het daarvoor beschikbare formulier op de website. Een verzoek ter opschorting kan ook per e-mail worden verstuurd.
 3. Een opschorting is pas van kracht indien er een bevestiging door ZUMUM aan het lid is verstuurd waarin vermeld staat over welke periode de opschorting van is verleend.
 4. Een opschorting kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal 3 maanden.
 5. Na afloop van de periode van opschorting wordt het abonnement automatisch geheractiveerd en wordt de automatische incasso voor het lidmaatschap hervat.

Artikel 9: Opzegtermijn en beëindiging van het abonnement.

 1. ZUMUM hanteert geen opzegtermijn voor de opzegging van abonnementen.
 2. Een door ZUMUM ontvangen opzegging is geldig voor de huidige lidmaatschapsmaand.
 3. Voor het beëindigen van het abonnement dient een verzoek ter beëindiging te worden gestuurd. Op de website is hiervoor een digitaal formulier beschikbaar. Een verzoek ter beëindiging kan ook per e-mail worden verstuurd.
 4. Het verzoek ter beëindiging wordt binnen maximaal 48 uur verwerkt. De beëindiging van het abonnement wordt per e-mail bevestigd met de einddatum.
 5. Het abonnement wordt als beëindigd beschouwd zodra de bevestiging van het abonnement door ZUMUM aan het lid is verstuurd.

Artikel 10: Klachten en huisregels

 1. In geval van klachten met betrekking tot ZUMUM en ZUMUM budget fitness and more dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/gastvrouw en in tweede instantie tot ZUMUM budget fitness and more.
 2. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de ZUMUM vestiging en hiernaar te handelen.
 3. De ‘algemene voorwaarden’ en de huisregels van de ZUMUM vestiging staan op de website www.zumum.nl en zijn bij de balie van de ZUMUM vestiging op te vragen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ZUMUM budget fitness and more aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en ZUMUM zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar ZUMUM is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

 1. Door zijn aanmelding verklaart de deelnemer de aanmeld- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van ZUMUM te accepteren.
 2. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen ZUMUM budget fitness and more en de deelnemer.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Lees hier onze privacy verklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten